Kalite Belgeleri

PANOPA, Türkiye'de konuşlanmış yerel firmalarının yanı sıra tüm uluslararası firmalarla çalışmayı hedeflemiştir.Bu doğrultuda ISO9001, ISO14001, ISO18...

Devamı

Quality Certificates

Panopa aims to work with all international companies as well as local companies based in Turkey.In this direction, it has successfully integrated qual...

Devamı

About Us

PANOPA established in 2013. It has the locations in different cities, Main Factory and Technical Support & Backup Manufacturing Office.Manufacturi...

Devamı


Yerli ve Milli Üretim

Üretime başladığımız ilk günden itibaren, toplumsal gelişmeyi,  sosyal ve ekonomik kalkınmayı kuruluş politikası olarak belirledik. Dışa bağımlılığı en aza indirme arzumuzu tüm çalışmalarımızda ön planda tuttuk.Öncelikli hedefimiz genç nesilleri eğitmek, topluma ve ülkeye yetişmiş teknik bir ekip sunmak olmuştur.  Her yıl Meslek Liselerinden onlarca öğrencimizi stajlarda eğittik ve eğitmeye devam...

Yerli ve Milli Üretim

Production Examples

PANOPA mainly works with transformer manufacturers. It also manufactures a wide variety of cabinets according to the needs of different customers. Turkish Telekom, Industrial Factories or the Ministry of Defense are a few examples.Adaptation to processes in variable demands, design, production and post-production support has always been our goal.Transformer Control...

Production Examples

Proje Ofisleri

Şartnamelere / ihtiyaçlara / saha keşiflerine uygun projelendirmeTek hat şemasına uygun projelendirmeMevcut projeleri güncelleme / revize etmeE-PLAN ProjelendirmeSolid 3D TasarımÜretim Planlama ve Kaliteİdari OfisTermal YazıcılarDepo 

Proje Ofisleri